در این صفحه سوالات عمیق و کاربردی ریاضی مطرح می‌شوند که برخی در دسته مدلسازی طبقه بندی می‌شوند و برخی در دسته معماهای ریاضی دسته بندی می‌شوند.

سوال ۱

سه دوست در یک خانه با هم زندگی می کردند. بهرام یک و نیم کیلو گوشت خریده بود، جمشید هم یک کیلو گوشت خریده بود. این مقدار گوشت را به صورت اشتراکی استفاده می کردند. سهیل تا به حال گوشت نخریده بود. در عوض ۱۰۰ هزار تومان پول به آن ها داد. بهرام و جمشید این پول را چگونه بین خود تقسیم کنند؟

سوال ۲

مدرسه برای کلاس های تابستانی برنامه ریزی کرده است. قرار است ۵ کلاس برگزار شود: کلاس خوشنویسی، نقاشی، کامپیوتر، شطرنج و فوتبال. کلاس فوتبال یک روز در میان، کلاس کامپیوتر دو روز در میان، کلاس شطرنج سه روز در میان، کلاس خوشنویسی ۴ روز در میان و کلاس نقاشی پنج روز در میان تشکیل می شود. همه کلاس ها همزمان از اول تیرماه شروع می شوند و حداکثر تا آخر شهریور ادامه دارند. تصمیم گرفته ایم روز های تعطیلی و جمعه را نادیده بگیریم و کلاس ها طبق برنامه پیش بروند. حال دو سوال پیش آمده است:

الف: چند روز در فصل تابستان هر پنج کلاس در یک روز برگزار می شوند؟

ب: چند روز از تابستان در مدرسه هیچ کلاسی برگزار نمی شود؟

سوال ۳

فرشید یک تکه کِش بلند از مادرش گرفت تا بازی کند. اما الان چیز زیادی از آن باقی نمانده. مادر بهش گفت: با اون همه کش که بهت دادم چیکار کردی؟ فرشید پاسخ داد: اولا شما خودت نصفش رو از از من گرفتی تا بدی به خیاط! نصف باقی مانده اش رو داداش ازم گرفت ببره مدرسه برا یکی از درس هاش، از اینی که باقی موند پدر نصفشو گرفت تا بند شلوارشو درست کنه باهاهش، دو پنجم باقیمانده اش رو هم خواهرم گرفت تا موهای عروسکش رو ببنده. ۳۰ سانتی مترش برای من مونده. فرشید ابتدا چقدر کش داشته؟

سوال ۴

حقوق من در این ماه با اضافه کاری یک میلیون و سیصد هزار تومان است. حقوق اصلی من یک میلیون بیشتر از حقوق اضافه کاریم هست. حقوق من بدون اضافه کاری چقدر است؟

سوال ۵

۴۸ چوب کبریت داریم. آن ها را به سه دسته نامساوی تقسیم کرده ایم. اگر به تعداد کبریت های دسته دوم، کبریت از دسته اول برداشته و به دسته دوم اضافه شود، سپس به تعداد کبریت های دسته سوم از دسته دوم کبریت برداشته و به دسته سوم اضافه شود، و در آخر به تعداد کبریت هایی که در دسته اول مانده، از دسته سوم برداشته و به دسته اول اضافه کنیم، تعداد چوب کبریت های هر سه دسته با هم برابر می شود. در ابتدا در هر دسته چند کبریت بوده؟

0 دیدگاه‌ها
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها