در این صفحه نمونه سوالاتی را مشاهده خواهید کرد که در راستای تفکر نظام مند یا الگوسازی مطرح می‌شوند. این راهبرد حل مسئله در تقویت تفکر سیستماتیک ما تاثیر به سزایی دارد. این راهبرد یکی از ۸ راهبرد حل مسئله است که در فصل اول کتاب ریاضی پایه هفتم مطرح شده‌است.

بخش اول سوالات

 1. الف: همه جفت اعداد طبیعی که حاصل ضرب آن ها ۳۶ می شود را بیابید. حاصل جمع کدام یک کمترین مقدار می شود؟حاصل جمع کدام یک بیشترین مقدار می شود؟
  ب: در سوال بالا به جای ۳۶ عدد ۴۸ را امتحان کنید و سوال را حل کنید.
  ج: چه حدسی می توان زد؟
 2. . الف: از بین جفت عدد های طبیعی که حاصل جمع ان ها ۱۲ می شود، کدام یک بیشترین و کدام یک کمترین مقدار حاصل ضرب را دارند؟
  ب: در سوال بالا به جای ۱۲ یک عدد دلخواه دیگر انتخاب کنید و سوال را با آن حل کنید.
  ج: چه حدسی می توان زد؟
 3. الف: به چند طریق می توان ۳ را به صورت مجموع اعداد طبیعی کوچک تر از خودش نوشت؟
  ب: عدد ۴ را چطور؟
  ج: عدد ۵ را چطور؟
 4. الف: با اسکناس های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی به چند حالت می توان ۶۰۰۰ تومان پول درست کرد؟
  ب: اگر اسنکاس ۵ هزار تومانی هم داشته باشیم چطور؟
 5. . با اسکناس های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی به چند حالت مختلف می توان ۱۰ هزار تومان پول جور کرد؟
 6. در یک مسابقه تیر اندازی در صفحه هدف امتیاز های ۲، ۴، ۶ و ۸ وجود داردطاها دو تیر به سمت صفحه پرتاب می کند. امتیاز او چه عدد های می تواند باشد؟
 7. در سوال قبل اگر سه تیر پرتاب می کرد پاسخ چه تغییری می کرد؟

بخش دوم سوالات

 1. چند عدد صحیح نامنفی کوچکتر از ۱۰۰ را می توانید به صورت مجموع ۹ عدد صحیح متوالی بنویسید؟
 2. محیط مستطیلی ۴۸ متر است. مساحت این مستطیل حداکثر چند متر مربع است؟(طول و عرض اعداد صحیح)
 3. مساحت مستطیلی ۱۰۰ سانتی متر مربع است، محیط آن حد اکثر چند سانتی متر است؟(طول و عرض اعداد صحیح)
 4. با انگشتان یک دست به چند طریق می‌توان عدد ۳ را نشان داد؟
 5. حاصل ضرب دو عدد ۱۸۰ شده است. در چند حالت رقم یکان مجموع این دو عدد، برابر ۹ می شود؟
 6. با انگشتان ۲ دست به چند طریق می‌توان عدد ۲ را نشان داد؟

بخش سوم سوالات

 1. الف: روی یک خط ۵ نقطه قرار داده‌ایم. در این شکل چند پاره خط وجود دارد؟چرا؟ب: چند نیم خط وجود دارد؟چرا؟ج: اگر چهار نقطه دیگر اضافه کنیم چطور؟
 2. ۱۰ لامپ خاموش داریم به چند طریق می‌توانیم ۸ لامپ را روشن کنیم؟
 3. . الف: در یک صفحه شطرنجی ۴ در ۴ چند مربع(با ابعاد مختلف) وجود دارد؟
  ب:در یک صفحه شطرنجی ۸ در ۸ چطور؟
 4. الف: قطاری یک لوکوموتیو و ۳ واگن دارد که با نام های A,B,C مشخص شده اند. به چند طریق می توان واگن ها را جا به جا کرد که واگن A نزدیک تر از واگن B به لوکوموتیو باشد؟
  ب: در قسمت الف اگر ۴ لوکوموتیو داشتیم جواب چه می شد؟
  ج: اگر ۵ واگن داشتیم چطور؟
 5. ده نفر در یک مهمانی شرکت کرده اند. اگر همه این افراد با هم دست بدهند، مجموعا چندبار عمل دست دادن انجام می شود؟

بخش چهارم سوالات

 1. چند عدد سه رقمی وجود دارد که مجموع ارقام آن ۲۵ است؟
 2. از عدد ۱۸ تا ۵۴ چند عدد داریم که رقم دهگان آن از رقم یکان آن بزرگتر است؟
 3. در نوشتن اعداد ۱ تا ۹۹ به صورت پشت سر هم، از چند رقم استفاده می شود؟
 4. در نوشتن اعداد ۱ تا ۹۹۹ به صورت پشت سر هم، از چند رقم استفاده می شود؟
 5. در نوشتن اعداد ۴۳ تا ۴۵۲۱ به صورت پشت سر هم، از چند رقم استفاده می شود؟
 6. در نوشتن اعداد ۱ تا ۹۹ چند بار عدد ۲ تکرار شده است؟
 7. در نوشتن اعداد ۱ تا ۹۹۹ چند بار عدد ۲ تکرار شده است؟
 8. در نوشتن اعداد ۱ تا ۹۹۹ چند بار عدد ۰ تکرار شده است؟

 

عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها
بنیامین
3 سال قبل

سلام سوالات شما عالی هستند