در این صفحه سوالات منتخب از راهبرد روش نمادین یا حل معادله را مشاهده می‌کنید. این سوالات کاربرد معادله را نشان می‌دهند.

 1.  شخصی برای خرید ۷خودکار ۵۰۰۰ تومان به فروشنده داد و ۴۵۰تومان پس گرفت. قیمت هر خودکار چه قدر بوده است؟
 2. اگر از ۶برابر عددی، ۷ واحد کم کنیم، حاصل از ۵ برابر آن عدد یک واحد بیشتر می شود. آن عدد را بیابید.
 3. طنابی را به شکل یک مربع به ضلع ۸درآورده ایم. اگر این طناب را به یک مستطیل با عرض ۵تبدیل کنیم، طول مستطیل چند است؟
 4. دو زاویه مکمل اند و اندازه یکی از آن ها از ۴برابر دیگری ۲۰درجه کمتر است. اندازه هر یک از زاویه ها را بیابید.
 5. اختلاف طول و عرض مستطیلی ۱۲سانتی متر است. اگر محیط مستطیل ۵۶سانتی متر باشد، طول و عرض مستطیل را بیابید.
 6. مجموع سن رضا و کیارش ۳۷ سال، رضا و داریوش ۴۴ سال و داریوش و کیارش ۳۳سال است. سن هریک را بیابید.
 7. اگر آرسام ۵خودکار بخرد، ۳۲۰تومان اضافه می آورد و اگر ۷خودکار بخرد، ۴۸۰تومان کم می آورد. پول آرسام چند تومان است؟
 8. اختلاف سه چهارم عددی از دو پنجم همان عدد، ۵۶ شده است. آن عدد کدام است؟
 9. شخصی در ۶روز ۳۰هزار تومان پس انداز کرده، اگر در هر روز ۱۰۰۰تومان بیشتر از روز قبل پس انداز کرده باشد، در روز اول چقدر پول داشته است؟
 10. محیط یک مستطیل ۳۷۰متر و طول زمین از دو برابر عرض آن ۴۰متر کمتر است. عرض این زمین چند است؟
 11. مجموع نصف پول آرمان با یک چهارم پول آریا برابر ۲۰۰تومان است. اگر پول آرمان دو برابر پول آریا باشد.، پول آرمان چقدر است؟
 12. آروین ۲کتاب بیشتر از ۳برابر کتاب های آرتین دارد. اگر آروین ۱۲جلد از کتاب هایش را به آرتین بدهد، هر دوی آن ها به تعداد برابر کتاب خواهند داشت. آرتین در ابتدا چند کتاب داشته است؟
 13. سه عدد فرد متوالی را اگر دو به دو با هم جمع کنیم، حاصل آن ها ۱۲۸ و ۱۳۰و ۱۳۲می شود. مجموع این سه عدد کدام است؟

 

در فایل زیر نمونه سوالات مربوط به راهبرد روش‌های نمادین در حل مسئله ریاضی قرار گرفته است. سوالات با نوشتن معادلات مناسب قابل حل هستند.

برای دسترسی به نمونه سوالات سایر راهبردها به لینک زیر مراجعه کنید.

برای دسترسی به تدریس کامل ریاضی هفتم همراه با جزوه، نمونه سوال و ویدیوهای آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

4 دیدگاه‌ها
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها
اسرا شفاعت
7 ماه قبل

خوب نبوددد😡

پاسخ دادن به  اسرا شفاعت
7 ماه قبل

مشکل شما چه بود؟

...
5 ماه قبل

پاسخنامش هم بزارید