یادآوری

 

درجه جمله‌ها

 

 

تعریف اتحاد و تفاوت آن با معادله

 

اتحاد مربع دوجمله‌ای

 

 

اتحاد مربع سه جمله‌ای

 

 

اتحاد مزدوج

 

 

اتحاد جمله مشترک

 

اتحاد مکعب دوجمله‌ای

 

اتحادهای دوجمله‌ای (بسط نیوتن) و مثلث خیام پاسکال

 

تجزیه عبارت‌های جبری: فاکتورگیری

 

 

تجزیه با اتحادها

1 دیدگاه
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها
مهدی
7 ساعت قبل

عالی مثل همیشه