فایل زیر یک جزوه کامل و جامع از کل کتاب ریاضی نهم است که توسط گروه آموزش ریاضی متوسط اول استان خوزستان گرداوری شده است.

 

فایل زیر سوالات مهم و امتحانی فصل به فصل ریاضی نهم همراه با جواب می‌باشد.

 

فایل زیر نمونه سوالات امتحان‌های نهایی سال‌های گذشته به صورت فصل به فصل است. این مجموعه توسط خانم زهرا شمسی گرداوری شده است.