وضعیت‌ خط و دایره نسبت به هم و خط مماس

 

 

وتر دایره و مسائل مربوط به آن

 

 

زاویه مرکزی

 

 

رابطه وتر با کمان رو به روی آن

 

 

زاویه‌های محاطی

 

 

0 دیدگاه‌ها
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها