مقدمات سطح و حجم

  • ابعاد مختلف در هندسه
  • انواع حجم: هندسی و غیرهندسی
  • انواع حجم هندسی: حجم‌های منشوری، حجم‌های هرمی و حجم‌های کروی
  • حجم‌های ترکیبی

اجزای یک منشور و تعداد آن‌ها

مقطع زدن و سطح مقطع

 

 

محاسبه حجم منشور و استوانه

 

مساحت جانبی و مساحت کل منشور و استوانه

 

یک سوال مهم: شمردن مکعب‌های رنگ شده

 

مقایسه حجم‌ها

دوران شکل‌های هندسی و ایجاد حجم

 

 

1 دیدگاه
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها
مهدی
4 ماه قبل

عالی