توان چیست؟

 

 

کاربرد توان در تجزیه اعداد و نوشتن فرمول‌ها

 

 

ترتیب عملیات با توان

توان اعداد منفی

 خاصیت پخشی توان

 

 

توان صفر

 

 

دو سوال مهم از توان

 

 

قوانین توان

 

 

 

جذر و ریشه دوم

جذر تقریبی

 

 

 

 

0 دیدگاه‌ها
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها