در این صفحه تدریس کامل و مفهومی فصل چهارم ریاضی پایه هفتم ارائه شده‌است. این فصل به هندسه و استدلال می‌پردازد. هندسه یکی از مهمترین بخش‌های ریاضی است که در تقویت تفکر شما تاثیر زیادی دارد. مطالب این فصل بسیار پایه‌ای هستند و سال‌های آینده از آن‌ها بسیار استفاده خواهد شد. پس در یادگیری دقیق مفاهیم کوشا باشید.

درس اول: روابط بین پاره‌خط‌ ها

در این درس با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

 • تفاوت پاره خط، نیم‌خط و خط
 • نام‌گذاری خط ها و نماد‌های مهم در هندسه
 • مشخص کردن پاره خط ها و نیم خط های در یک شکل و تعداد آن‌ها
 • جمع و تفریق پاره خط ها
 • نامساوی مثلث
 • پاره‌خط های مساوی
 • استدلال‌های مقدماتی

 

 

درس دوم: روابط بین زاویه‌ها

در این درس با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

 • زاویه‌های معروف: زاویه‌های تند و باز، زاویه راست یا قائمه، نیم صفحه و تمام صفحه
 • شوه‌های مختلف نام‌گذاری زاویه‌ها
 • جمع و تفریق زاویه‌ها
 • زاویه‌های برابر
 • زاوی‌های متمم و مکمل
 • زاوی‌های متقابل به راس
 • انواع مثلث‌ها با توجه به زاوی‌هایشان
 • تعریف دقیق چندضلعی
 • چندضلعی‌های محدب(کوژ) و مقعر(کاو)
 • چندضلعی‌های منتظم

 

درس سوم: تبدیلات هندسی

در این درس تبدیلات هندسی مهم در ریاضی را معرفی کرده و نحوه کار با آن‌ها را بیان می‌کنیم. این تبدیل‌ها عبارت اند از:

 • انتقال
 • تقارن محوری و تقارن مرکزی
 • دوران

در انتهای ویدیو نکته مهمی درمورد رابطه بین دوران و تقارن مرکزی بیان شده است.

 

درس چهارم: شکل‌های همنهشت یا مساوی

در این درس با مفهوم جدیدی به نام همنهشتی دو شکل آشنا می‌شوید و خواهید آموخت چگونه تساوی اجزای متناظر دو شکل همنهشت را بنویسید. سال آینده با شکل‌های همنهشت و نکات مهم آن بیشتر آشنا می‌شوید.

 

 

1 دیدگاه
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها
ابوالفضل
3 ماه قبل

👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻